Εταιρική Ταυτότητα Βranding: Φέρε τους Πελάτες στην Πόρτα της Επιχείρησής σου!

Το 2o Σφηνάκι Business & Interior είναι αφιερωμένο στην Εταιρική Ταυτότητα και στο Branding, τα Πιο Βασικά Εργαλεία που Πρέπει να έχει Κάθε Επιχείρηση για να Aποφύγει την Ανωνυμία και να Προσελκύσει Πελάτες!

Σε αυτό το βίντεο αρχικά εξηγούμε τις ένννοιες Εταιρική Ταυτότητα και Branding με παραδείγματα και Αναλύουμε πώς μία Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την Σύνθεση ξεκάθαρης Εταιρικής Ταυτότητας και να εφαρμόσει στοχευμένο Branding, ώστε να Προσελκύσει Περισσότερους, Πιστούς Πελάτες και να Προσπεράσει τον Ανταγωνισμό.

Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος όπου αποκαλύπτονται τα 10 σημεία της μυστικής συνταγής για την Επιτυχημένη Εφαρμογή Εταιρικής Ταυτότητας και το Branding μίας επιχείρησης που θα λατρέψουν οι πελάτες σας!

Το 2o Σφηνάκι Business & Interior είναι αφιερωμένο στην Εταιρική Ταυτότητα και στο Branding, τα Πιο Βασικά Εργαλεία που Πρέπει να έχει Κάθε Επιχείρηση για να Aποφύγει την Ανωνυμία και να Προσελκύσει Πελάτες!

Σε αυτό το βίντεο αρχικά εξηγούμε τις ένννοιες Εταιρική Ταυτότητα και Branding με παραδείγματα και Αναλύουμε πώς μία Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την Σύνθεση ξεκάθαρης Εταιρικής Ταυτότητας και να εφαρμόσει στοχευμένο Branding, ώστε να Προσελκύσει Περισσότερους, Πιστούς Πελάτες και να Προσπεράσει τον Ανταγωνισμό.

Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος όπου αποκαλύπτονται τα 10 σημεία της μυστικής συνταγής για την Επιτυχημένη Εφαρμογή Εταιρικής Ταυτότητας και το Branding μίας επιχείρησης που θα λατρέψουν οι πελάτες σας!