Η Στρατηγική της Επόμενης Ημέρας για τις Επιχειρήσεις Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2020

Η Στρατηγική της Επόμενης Ημέρας για τις Επιχειρήσεις Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2020

Στο 1ο Σφηνάκι Business & Interior συγκεντρώσαμε 5 συμπυκνωμένα tips που μπορούν να εφαρμόσουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ως Στρατηγική για το Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020 …και όχι μόνο! Συνδυάσαμε Πρακτικές και Επιχειρηματικές Συμβουλές και παραδείγματα, προκειμένου να αποφύγουν λάθη και όλα αυτά με δόσεις …Αισθητικής και Διακόσμησης!

Τα 5 Tips Στρατηγικής που σας προτείνουμε:

1)Η Στρατηγική των Εκπτώσεων
2) Έκπτωση; Ποτέ στο Customer Experience
3) Eπενδύουμε στην Αισθητική και την Διακόσμηση
4) Η Στρατηγική των Social Media
5) Η Στρατηγική των Συνεργειών

Η Στρατηγική της Επόμενης Ημέρας για τις Επιχειρήσεις Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2020

Στο 1ο Σφηνάκι Business & Interior συγκεντρώσαμε 5 συμπυκνωμένα tips που μπορούν να εφαρμόσουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ως Στρατηγική για το Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020 …και όχι μόνο! Συνδυάσαμε Πρακτικές και Επιχειρηματικές Συμβουλές και παραδείγματα, προκειμένου να αποφύγουν λάθη και όλα αυτά με δόσεις …Αισθητικής και Διακόσμησης!

Τα 5 Tips Στρατηγικής που σας προτείνουμε:

1)Η Στρατηγική των Εκπτώσεων
2) Έκπτωση; Ποτέ στο Customer Experience
3) Eπενδύουμε στην Αισθητική και την Διακόσμηση
4) Η Στρατηγική των Social Media
5) Η Στρατηγική των Συνεργειών