Εκπτωτική βιτρίνα Καταστήματος: Πώς θα Φέρουμε Πελάτες και ΜΕΤΑ τις Εκπτώσεις!

Στο 6ο Σφηνάκι Business & Interior αλλάζουμε την λανθασμένη εντύπωση πως η Εκπτωτική Βιτρίνα αφορά ΜΟΝΟ το Ξεστοκάρισμα Προϊόντων και Μαθαίνουμε Πώς θα την μετατρέψουμε σε …Εμπειρία Shopping, με Μακροπρόθεσμο Ώφελος για την Επιχείρηση.

Θα μάθουμε Πότε και Πώς Στήνουμε Σωστά μία Εκπτωτική Βιτρίνα μέσα από παραδείγματα για καταστήματα λιανικής, ενώ θα δούμε Τι Πρέπει να Προσέξουμε ώστε να έχουμε Πολλαπλό όφελος για την επιχείρηση, ώστε οι Πελάτες να Ξαναεπιστρέψουν και μία ΜΗ εκπτωτική περίοδο!

Δείτε Πώς μπορείτε να μετατρέψετε μία mid-season εποχιακή βιτρίνα σε… ένα  μία βιτρίνα talk of the town!

Στο 6ο Σφηνάκι Business & Interior αλλάζουμε την λανθασμένη εντύπωση πως η Εκπτωτική Βιτρίνα αφορά ΜΟΝΟ το Ξεστοκάρισμα Προϊόντων και Μαθαίνουμε Πώς θα την μετατρέψουμε σε …Εμπειρία Shopping, με Μακροπρόθεσμο Ώφελος για την Επιχείρηση.

Θα μάθουμε Πότε και Πώς Στήνουμε Σωστά μία Εκπτωτική Βιτρίνα μέσα από παραδείγματα για καταστήματα λιανικής, ενώ θα δούμε Τι Πρέπει να Προσέξουμε ώστε να έχουμε Πολλαπλό όφελος για την επιχείρηση, ώστε οι Πελάτες να Ξαναεπιστρέψουν και μία ΜΗ εκπτωτική περίοδο!

Δείτε Πώς μπορείτε να μετατρέψετε μία mid-season εποχιακή βιτρίνα σε… ένα  μία βιτρίνα talk of the town!