Ανακαίνιση fast food cafe "Jacu"

Κολοκοτρώνη, Αθήνα