Ανακαίνιση και επίπλωση εατιατορίου "Μελίαρτος"

Μοναστηράκι, Αθήνα